2020-03-27 13:48:29

Rad sa strankama - obavijest

Vlada Republike Hrvatske je 19. ožujka 2020. donijela Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (NN 32/2020).

S obzirom na to da su na snazi bitno promijenjene okolnosti, proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, obavještavamo vas da ćemo rad sa strankama obavljati isključivo uz prethodni dogovor e-mailom (tajnistvo.ss.petrinja@gmail.com).

Sve potrebne upute i informacije za ostvarivanje Vaših prava ćete dobivati putem e-maila.

 

Hvala na razumijevanju.
 


Srednja škola Petrinja